05 mei 2017 17:37

FOD Buitenlandse Zaken: overheidsopdracht voor een globale "Wide Area Networking"-dienst

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de eenzijdige wijziging van de overheidsopdracht voor een globale "Wide Area Networking"-dienst (WAN) en de bijhorende diensten voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

De opdracht wordt gewijzigd om de bandbreedte voor de hoofdgebouwen in Brussel van 40 Mbps naar 60 Mbps te verhogen, zodat de continuïteit van de dienstverlening en de communicatieprestaties tussen de diplomatieke posten en het hoofdbestuur gegarandeerd wordt.