15 jan 2010 11:28

FOD Financiën

Benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

Benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht door minister van Financiën Didier Reynders van de heer Hans D'hondt als voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. Hij werd door de selectiecommissie van SELOR als enige kandidaat zeer geschikt bevonden tijdens de evaluatie.