14 jan 2011 12:06

FOD Financiën

Vervroegde overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering

Vervroegde overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de vervroegde overdracht regelen van personeelsleden van de FOD Financiën aan de Vlaamse regering. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders volgt op de eerdere beslissing van de ministerraad van 10 november 2010.

Sinds 1 januari 2011 verzekert de Vlaamse regering zelf de dienst voor het eurovignet en de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de inverkeerstelling. Daarvoor werden al een aantal personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering overgedragen. 

De huidige ontwerpen die de ministerraad goedkeurt, regelen de vervroegde overdracht van 11 personeelsleden die vanaf 16 november en 1 december een opdracht bij de Vlaamse overheid vervulden.