10 nov 2010 12:48

FOD Financiën

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat personeelsleden van de FOD Financiën overdraagt aan de Vlaamse regering. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders geeft gevolg aan de beslissing van de Vlaamse regering om vanaf 1 januari 2011 zelf de dienst te verzekeren voor het eurovignet en de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de inverkeerstelling. De Vlaamse regering neemt daarvoor het betrokken personeel van de FOD Financiën over. Het gaat om een tweehonderdtal personeelsleden die op vrijwillige basis vertrekken.