18 jun 2021 17:46

FOD Financiën: onderhandelingsprocedures voor de aankoop van juridische en fiscale vakliteratuur

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het opstarten van diverse onderhandelingsprocedures voor de aankoop van juridische en fiscale vakliteratuur ten voordele van de FOD Financiën. 

Concreet gaat het om het opstarten van vier onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp het intekenen op elektronische publicaties (e-only) van diverse tijdschriften en gegevensbanken van vier uitgeverijen. 

De opdrachten zullen lopen gedurende een periode van vier jaar, meer bepaald vanaf 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2025.