18 jun 2021 17:46

FOD Financiën: overheidsopdracht voor kleine herstel- en klusjesdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor kleine herstel- en klusjesdiensten ten voordele van de FOD Financiën.

Het gaat om een opdracht voor het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden en het uitvoeren van kleine opdrachten voor maximaal 16 manuren werk/interventie, over een periode van vier jaar.

De opdracht zal via openbare procedure met Europese bekendmaking verlopen, met de prijs als het enige gunningscriterium.