05 feb 2021 16:22

FOD Financiën: postvergoeding voor gedetacheerde personeelsleden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van ministerieel besluit goed tot regeling van de vergoedingen van de personeelsleden van de FOD Financiën, gedetacheerd bij sommige instellingen en ambassades.

Dit ontwerp beoogt de toekenning van een postvergoeding aan gedetacheerde personeelsleden in België en aan de personeelsleden die in het buitenland worden gedetacheerd bij een permanente vertegenwoordiging van België, een Belgische ambassade, een post van douaneattaché, de Europese Politiedienst of de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen.