17 jul 2015 11:07

FOD Financiën publiceert online jaarverslag 2014

Vanaf vandaag kunt u het jaarverslag 2014 van de FOD Financiën online raadplegen via www.jaarverslag.financien.belgium.be . Voor het derde jaar op rij kiest de FOD voor een onlinepublicatie, die niet alleen interactiever maar ook ecologischer is.
Het jaarverslag geeft een overzicht van de resultaten en activiteiten, de “highlights” van onze FOD.


Enkele  cijfers:
In 2014:
• maakten de diensten van Douane en Accijnzen in hun strijd tegen de fraude gebruik van een mobiele scanner: “ de backscatter’
• liet de fiscale balans toe om 113.978.499,45 euro in te vorderen
• dienden 52% van de belastingplichtigen hun aangifte in via Tax-on-web. 30% kreeg een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Slechts 18% dient zijn aangifte nog in op papier. 
• verkocht Finshop, het verkoopcentrum voor roerende goederen, voor 2.427.772 euro aan goederen
• verschoven een deel van de bevoegdheden van de FOD Financiën naar de gewesten: de werking van de aankoopcomités, een deel van de inning van de successie- en registratierechten, de belasting op inverkeerstelling (behalve voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het beheer van de Nationale Kas voor Rampenschade
• kreeg het Contactcenter van de FOD Financiën 1.051.082 oproepen
• werd de Dienst Coördinatie Anti-fraude (CAF) geoperationaliseerd. De opdrachten van deze dienst zijn de samenwerking met en coördinatie van de andere diensten die belast zijn met de strijd tegen de fiscale fraude,
• en ten slotte besteedde de FOD bijzondere aandacht aan de leesbaarheid van zijn documenten: zo herschreven wij al een honderdtal van onze meest verstuurde brieven.

In de komende uren lanceren we via onze sociale media-kanalen een video waarin u een aantal markante cijfers van 2014 terugvindt. Aarzel niet om ons te volgen!
Facebook: www.facebook.com/FOD.Financien
Twitter: @FODFinancien
LinkedIn: http://bit.ly/LIFODFIN