27 jun 2022 14:04

FOD Financiën publiceert zijn jaarverslag 2021

2021 betekent voor onze organisatie het einde van een periode waarin we ons aanpassingsvermogen konden tonen. De veelheid aan cijfers illustreert onze talrijke taken.

In dit jaarverslag kan u de opmerkelijkste resultaten van onze kernactiviteiten ontdekken die zowel het engagement en de flexibiliteit van onze medewerkers en medewerksters uitstralen maar ook het succes in onze strategische ambities.

https://www.2021.jaarverslag.financien.belgium.be/index-nl.html

  • 3.570.000 afgehandelde schulden waarvan 61% spontaan betaald. 425.030 ondernomen invorderingsacties en 315.906 toegestane afbetalingsplannen.
  • 33,9 miljoen € door DAVO betaalde voorschotten op onderhoudsgeld voor 20.700 kinderen.
  • 838.934 onderschepte namaakgoederen waaronder hoofdzakelijk spelen, smartphones en toebehoren en kledij. 
  • De Douane nam 90,3 ton cocaïne in beslag, 12,5 ton cannabis en 985 kg synthetische drugs.
  • 28.010 uitbatingen gebruiken voortaan het geregistreerd kassasysteem.
  • 22.031 fiscale controles uitgevoerd door middel van een e-audit. De e-auditors voeren toezicht, profilering en extractie van gegevens op digitale platformen uit zodat onze controleurs kunnen nagaan of de fiscale wetgeving gerespecteerd is.
  • 92,58 % in het UBO-register ingeschreven Belgische vennootschappen (726.382) op 31 december 2021. 3,75 miljoen raadplegingen van dat UBO-register.
  • 3.725.581 € opbrengst per medewerker van de Bijzondere Belastinginspectie. Voor de 14de keer op rij in 17 jaar, komt de BBI aan meer dan 1 miljard € aan gevestigde belastingen.
  • 17,91 miljoen € als totale opbrengst uit de verkoop van roerende goederen door de Finshops en 83,36 miljoen € uit de verkoop van onroerende goederen door Finimmoweb.

Meer gedetailleerde cijfers zijn beschikbaar op de pagina Statistieken en analysen van onze site.   

www.2021.jaarverslag.financien.belgium.be