20 jul 2022 08:18

FOD Financiën waarschuwt voor misleidende informatie.

Op internet en sociale media beweren mensen al enkele maanden dat ze dankzij een zogenaamde (geboorte)trust recht hebben op een aanzienlijk erfdeel en als gevolg daarvan nooit meer belastingen zouden moeten betalen. Deze bewering is echter volledig vals en foutief.

Briefschrijvers vragen de FOD Financiën om de trust af te wikkelen, waardoor nooit nog belastingen van hen kunnen worden geëist.

Net zoals de Vlaamse Belastingdienst, die eerder al communiceerde over het fenomeen, ontvangt de FOD Financiën ook dergelijke brieven.

De FOD Financiën benadrukt dat deze informatie vals en misleidend is en wil de burgers beschermen tegen de negatieve gevolgen van het niet tijdig betalen van belastingen zoals nalatigheidsinteresten en gerechtelijke vervolgingen (beslag).