24 apr 2009 11:30

FOD Justitie

Wijziging van de aanwijzing van regionaal directeur en hoofd van een penitentiaire inrichting

Wijziging van de aanwijzing van regionaal directeur en hoofd van een penitentiaire inrichting

Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat het koninklijk besluit (*) houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen bij de FOD Justitie wijzigt.

Het ontwerp schrijft voor dat de functies van hoofd van een penitentiaire inrichting met meer dan 500 personeelsleden en de functie van regionaal directeur worden ingevuld door een aanwijzing voor een hernieuwbare periode van vijf jaar. Voor de huidige mandaten van de twee regionale directeurs en de zeven hoofden van een penitentiaire inrichting van meer dan 400 plaatsen gelden er overgangsmaatregelen. 

De ministerraad heeft het ontwerp goedgekeurd en legt het voor advies aan de Raad van State voor. 

(*) kb van 28 december 2006.