22 okt 2010 13:09

FOD Justitie

Verlenging van projecten voor omkadering alternatieve straffen

Verlenging van projecten voor omkadering alternatieve straffen

De ministerraad heeft beslist om de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen te verlengen.  Voor 2010 komen er evenwel geen nieuwe projecten bij. Lokale overheden kunnen overeenkomsten sluiten met de FOD Justitie om bijkomend personeel aan te werven voor de omkadering van alternatieve straffen. Ze beschikken hiervoor over een toelage gefinancierd door het veiligheidsfonds. De projecten worden jaarlijks door de minister van Justitie geëvalueerd. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het strafuitvoeringsbeleid.

Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck verlengt nu de projecten voor 2010. De projecten en hun financiering worden opgenomen in een koninklijk besluit.