22 jul 2008 11:33

FOD Justitie

Benoeming van de voorzitter van FOD Justitie

Benoeming van de voorzitter van FOD Justitie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen beslist om de heer Alain Bourlet voor een nieuw mandaat als voorzitter van het directiecomité van FOD Justitie te verlengen. Hij kreeg de definitieve evaluatie zeer goed voor zijn vorige mandaat dat normaal afliep op 17 juni 2008, maar dat verlengd werd tot het einde van de evaluatieprocedure.