23 okt 2009 12:12

FOD Justitie

Nieuwe loopbanen voor het personeel van penitentiaire inrichtingen bij de FOD Justitie

Nieuwe loopbanen voor het personeel van penitentiaire inrichtingen bij de FOD Justitie

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat nieuwe administratieve en geldelijke bepalingen invoert voor de loopbaan van het bewakings- en technisch personeel van de buitendiensten van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen bij de FOD Justitie.

Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck herwaardeert het statuut van het technisch en het bewakingspersoneel van de penitentiaire inrichtingen door een nieuwe loopbaan van niveau C in te voeren dat een overgang naar het niveau B voorziet. 

Daarnaast wordt de duur van de stage op één jaar gebracht om de praktische, theoretische en fysieke opleiding van het penitentiair personeel te verbeteren.

De maatregelen voeren het protocol 340 uit dat de overheid en de representatieve vakorganisaties op 14 mei 2009 ondertekenden. Dat protocol behelst:

  • de beginselen van de nieuwe loopbaan in niveau C: de integratie, de administratieve en geldelijke aspecten en de nieuwe loonschalen van de loopbaan
  • de basisbeginselen van de nieuwe loopbaan in niveau B en specifieke maatregelen