29 apr 2010 16:01

FOD Justitie

Aanwerving en statuut van het bewakingspersoneel van de FOD Justitie

Aanwerving en statuut van het bewakingspersoneel van de FOD Justitie

Minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat de aanwerving en het statuut regelt van het bewakingspersoneel bij de FOD Justitie.

De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen:

  • Selor zal doorlopend vergelijkende selecties organiseren waaruit de overheid zes tot zeven maal per jaar zal putten
  • Contractuele penitentiaire beamten van niveau D kunnen een contract van niveau C bekomen¬†indien ze:
    • effectief in dienst zijn
    • in het bezit zijn van het attest (instapkaart) dat getuigt van generieke competenties die buiten het diploma zijn verworven
    • ingeschreven zijn als kandidaat voor de statutaire werving van penitentiair bewakingsassistent

De personeelsleden kunnen het attest bekomen na een computergestuurde test georganiseerd door SELOR.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.