29 apr 2011 14:08

FOD Justitie

Masterplan gevangenissen

Masterplan gevangenissen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck beslist om de nodige financiële middelen in te schrijven in de begroting 2011 van de FOD Justitie om het masterplan voor detentie in humane omstandigheden verder uit te voeren.
Het gaat om bijkomende personeelskosten en werkingskosten voor de uitbreiding van de capaciteit in Tilburg, en de uitvoering van het masterplan in de andere detentiecentra.