11 jun 2021 16:11

FOD Kanselarij: overheidsopdracht voor mediadiensten en diensten voor de verspreiding van informatie

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voor mediadiensten en diensten voor de opvolging, de behandeling en de verspreiding van informatie van de federale overheid in het Nederlands en in het Frans.

De overheidsopdracht zal verlopen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met het oog op de gunning ervan aan de firma Belga NV.  Belga heeft in België immers een feitelijk monopolie voor de verzameling, monitoring, verwerking en onlineverspreiding van informatie in de twee landstalen (Nederlands en Frans).

De overheidsopdracht zal ingaan vanaf 1 juli 2021.