08 jun 2007 17:06

FOD Kanselarij van de Eerste Minister ontvangt het EMAS-label

Op vrijdag 8 juni 2007 ontving de Kanselarij van de Eerste Minister het Europees Eco-Management and Audit Scheme label (het EMAS-label) en het ISO 14001-label voor haar gecertificeerd milieuzorgsysteem.

Op vrijdag 8 juni 2007 ontving de Kanselarij van de Eerste Minister het Europees Eco-Management and Audit Scheme label (het EMAS-label) en het ISO 14001-label voor haar gecertificeerd milieuzorgsysteem.

Het systeem beantwoordt aan de Europese criteria voor die labels. De erkenning bevestigt de inzet van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voor duurzame ontwikkeling. Eerste minister Guy Verhofstadt looft de dynamiek en het enthousiasme van zijn diensten. 'Met de toekenning van deze labels bewijzen wij nogmaals onze inzet voor duurzame ontwikkeling door concrete daden. Duurzame ontwikkeling gaat ieder van ons aan, elk individu en elke organisatie uit de privé- en de publieke sector.' Om de EMAS-registratie te behalen moet de instelling uit de privé- en de publieke sector: - een milieuanalyse van haar activiteiten uitvoeren, - een doeltreffend milieubeheersysteem opstellen (met de beoogde verbetering op het vlak van milieuprestaties), - een verklaring opstellen over haar milieuprestaties, - haar milieubeheersysteem laten nagaan en haar verklaring laten valideren door een erkende controleur. In Brussel is dat het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).