23 jun 2006 17:00

FOD Mobiliteit en Vervoer

Hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A

Hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A

Op voorstel van Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer hervormt. Het ontwerp neemt de bijzondere graden van niveau 1 van het departement op in de gemeenschappelijke klassen en titels van de nieuwe loopbaan van niveau A. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel.