19 dec 2020 06:48

FOD Mobiliteit: overheidsopdracht ICT

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet akkoord met een dossier van overheidsopdracht voor de bestelling van het onderhoud en de hosting van de applicatie 'examensysteem' van de pleziervaart en besturen van drones.

Dit dossier betreft het afsluiten van het nieuwe hosting- en onderhoudscontract met ingang op 1 januari 2021, op basis van een raamcontract afgesloten door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.