23 okt 2009 12:12

FOD Sociale zekerheid

Overheidsopdracht voor het onderhoud van de informaticaservers HP bij de FOD Sociale Zekerheid

Overheidsopdracht voor het onderhoud van de informaticaservers HP bij de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad heeft de FOD Sociale Zekerheid de toestemming verleend om een onderhandelingsprocedure met de Firma HP aan te vatten over een onderhoudscontract voor de informaticaservers HP.

De overeenkomst start op 1 januari 2010, loopt vijf jaar en is elk jaar opzegbaar.

Om technische redenen, is HP de enige firma die het onderhoud van de informaticaservers kan uitvoeren.