23 nov 2007 14:43

FOD Sociale Zekerheid: overheidsopdracht

Verlenging van de huurovereenkomst met Unisys voor de informaticaconfiguratie van de FOD Sociale Zekerheid

Verlenging van de huurovereenkomst met Unisys voor de informaticaconfiguratie van de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken Didier Donfut om onderhandelingen op te starten met de firma Unisys om de huurovereenkomst voor de informaticaconfiguratie van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid te verlengen. De huidige huurovereenkomst, die verstrijkt op 31 mei 2008, wordt verlengd voor een periode van vijf jaar, volgens de onderhandelingsprocedure. De informatica-apparatuur en de bijhorende software worden hoofdzakelijk gebruikt voor toepassingen voor uitkeringen aan personen met een handicap en voor de POD Maatschappelijke Integratie. Bovendien wordt er een migratieplan voorzien zodat het systeem tegen 2012 onafhankelijk is van Unisys-materieel.