27 jan 2010 16:35

FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Vertegenwoordiging van de regering in de multipartitestructuur

Vertegenwoordiging van de regering in de multipartitestructuur

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx om de vertegenwoordigers van de regering in de multipartitestructuur te benoemen: 

Als effectief lid:

  • Alban Antoine
  • Jean-Noël Godin
  • Yolande Avontroodt
  • Bart Ooghe

Als plaatsvervanger:

  • Patricia Kirkove
  • Catherine Fonck
  • Jacques Germeaux
  • Koenraad Vandewoude 

De multipartitestructuur is een orgaan bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering dat de regering advies verleent over het ziekenhuisbeleid.