07 mei 2004 13:00

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: In beslag genomen aapjes overgebracht naar Zoo van Antwerpen

Maandag worden twee ringstaartmaki's (Lemur catta) overgebracht naar de Zoo van Antwerpen. Beide diertjes werden door de inspecteur-dierenarts van de afdeling Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in beslag genomen bij een particulier in West-Vlaanderen. De dieren zijn afkomstig uit Duitsland en waren bestemd voor verkoop in het buitenland.

Maandag worden twee ringstaartmaki's (Lemur catta) overgebracht naar de Zoo van Antwerpen. Beide diertjes werden door de inspecteur-dierenarts van de afdeling Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in beslag genomen bij een particulier in West-Vlaanderen. De dieren zijn afkomstig uit Duitsland en waren bestemd voor verkoop in het buitenland.

Het houden en het verhandelen van apen in ons land zijn verboden sedert juni 2002. Deze wetgeving, die nog slechts het houden en het verhandelen van 42 zoogdiersoorten toelaat, is de strengste van heel Europa. De laatste zes maanden werden op grond van deze wetgeving naast voornoemde aapjes volgende dieren in beslag genomen: 2 langneusratkangoeroes, 1 gekuifde kapucijnaap, 1 rolstaartbeer, 2 woestijnspringmuizen, 5 penseelaapjes, 2 doodshoofdaapjes, 1 neusbeer en 1 agouti. De procureur moet zich nog uitspreken over de bestemming die aan deze diertjes gegeven kan worden. De twee ringstaartmaki's die worden overgebracht naar de Zoo van Antwerpen zullen na een quarantaineperiode opgenomen worden in de bestaande groep soortgenoten in de Antwerpse Zoo. Het nieuwe verblijf voldoet ruimschoots aan de wettelijk vastgelegde normen voor deze diersoort. Contactpersoon : Eric Van Tilburgh: 02/210.51.41 of 0486/ 91 27 48