31 mei 2024 16:57

Fonds Oekraïne: Ukraine Facility

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand de overdracht goed van 128.208.435,57 euro uit het Fonds Oekraïne naar de Europese Unie voor uitgaven van de faciliteit voor Oekraïne.

Conform de Verordening (EU) 2024/792 tot instelling van de faciliteit voor Oekraïne en de beslissing van de Europese Raad van 1 februari 2024 over de tussentijdse herziening van de EU-langetermijnbegroting 2021-2027, heeft de Europese Commissie op 29 februari 2024 het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 1 bij de algemene begroting voor 2024 ingediend om de budgettaire impact voor 2024 van deze beslissingen op te nemen in de Europese begroting.

Het OGB verhoogt de Europese begroting met 4.143.574.558 euro aan betalingskredieten, waarvan er 3.754.805.032 euro betrekking heeft op uitgaven van de faciliteit voor Oekraïne. Rekening houdend met het Belgische aandeel in de Europese BNI bijdrage van 3.41%, wordt 128.208.435,57 euro van de Ukraine Facility overgedragen van de interdepartementale provisie naar de Europese Unie.