29 mei 2009 12:28

Fonds ter reductie van de globale energiekost

Beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost - tweede lezing

Beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost vastlegt. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette werd ook voorgelegd aan de Raad van State, het Overlegcomité en een werkgoep beleidscoördinatie. 

Het Fonds ter reductie van de globale energiekost werd opgericht op 10 maart 2006 als dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het fonds financiert structurele maatregelen en verstrekt leningen om de vermindering van de globale energiekost in privé woningen te bevorderen met bijzondere aandacht voor gezinnen met lage inkomens. De werking van het fonds zal op gewestelijke en op federaal niveau worden verbeterd en vesterkt met de mogelijkheid voor de gewesten om rechtspersonen aan te duiden die een berope kunnen doen op het investeringskapitaal. Dat wordt met 200 miljoen verhoogd.