13 mrt 2009 10:58

Fonds ter reductie van de globale energiekost

Verhoging van de maximale schuldpositie van het Fonds ter reductie van de globale energiekost

Verhoging van de maximale schuldpositie van het Fonds ter reductie van de globale energiekost

De minister heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de maximale schuldpositie van het Fonds ter reductie van de globale energiekost van 150 tot 250 miljoen euro verhoogt. De maatregel sluit aan op het relanceplan en voert meer bepaald het punt 'investeren in groei en duurzaamheid' uit.

Het Fonds ter reductie van de globale energiekost werd opgericht op 10 maart 2006 als dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het fonds financiert structurele maatregelen en verstrekt leningen om de vermindering van de globale energiekost in privé woningen van personen met lage inkomens te bevorderen. 

(*) ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 182 van de programmawet van 27 april 2007 betreffende het fonds ter reductie van de globale energiekost.