31 mrt 2006 12:00

Fonds voor beroepsziekten

Toekenning van managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij het Fonds der Beroepsziekten

Toekenning van managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij het Fonds der Beroepsziekten

De Ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de functies van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij het Fonds voor beroepsziekten toekennen. De heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk, stelden de ontwerpen voor. De heer Jan Uytterhoeven wordt benoemd tot administrateur-generaal. Mevrouw Anne Kirsch wordt benoemd tot adjunct-administrateur-generaal. De twee kandidaten beantwoorden aan alle reglementaire voorwaarden.