23 dec 2008 11:00

Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging

Overschot van de gezondheidszorg voor 2008 overgedragen naar het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging

Overschot van de gezondheidszorg voor 2008 overgedragen naar het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de bijdrage 2008 aan het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige  verzorging.

Om de impact van de vergrijzing op de kosten van de geneeskundige verzorging op te vangen en zo op lange termijn de toegang van alle burgers tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen heeft de ministerraad van 22 juli 2008 (begrotingscontrole) beslist om in het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging een bedrag te storten van 306.279.000 euro. Dat bedrag was ingeschreven als begrotingsresultaat van het RIZIV (geneeskundige verzorging) in het oorspronkelijke budget van inkomsten en uitgaven van 2008.

Het ontwerp bepaalt dat het bedrag van 306.279.000 euro als volgt moet worden samengesteld:

  • 278.294.594 euro vanwege de RSZ-globaal beheer (loontrekkers)
  • 27.984.406 euro vanwege het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging werd opgericht om ten vroegste vanaf 2012 bij te dragen in de investeringen die nodig zijn om het systeem van de geneeskundige verzorging aan de vergrijzing van de bevolking aan te passen.

(*) tot vaststelling voor het jaar 2008 van het overschot bedoeld in artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006.