18 jan 2008 10:40

Fonds voor emissierechten voor Azië en de stille oceaan

Aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord tussen België en het Vlaamse Gewest over de deelname van België aan het Fonds voor emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan

Aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord tussen België en het Vlaamse Gewest over de deelname van België aan het Fonds voor emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan

De ministerraad heeft het aanhangsel goedgekeurd bij het samenwerkingsakkoord van 8 juni 2007 tussen België en het Vlaamse Gewest, dat de wijze regelt waarop België aan het Fonds voor emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan deelneemt. De ministerraad ging ook akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit over het aanhangsel. Het fonds werd opgericht door de Aziatische ontwikkelingsbank. Het is de minister van Financiën Didier Reynders die er gouverneur van is en die het aanhangsel aan de ministerraad heeft voorgelegd.

Het aanhangsel voert de beslissing van het Vlaamse Gewest uit om zijn deelname aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen over te dragen. Die zal voortaan de rechten en de plichten van het fonds naleven.

Het Vlaamse Gewest wenstte aan het fonds deel te nemen, zodat het emissierechten kon verwerven en zo zijn deel van de verplichtingen van het Kyoto-protocol kon naleven. Maar aangezien het fonds enkel staten erkent, vroeg het gewest de federale staat deel te nemen aan het fonds, terwijl het gewest de financiële verplichtingen integraal voor zijn rekening neemt en ook de voordelen ervan ontvangt.