12 jun 2015 15:12

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus keurt de ministerraad de toewijzing goed van een deel van de tweede open aanbesteding in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

De eerste aanbesteding gebeurde in 2014. De tweede aanbesteding, die op 12 maart 2015 werd opgestart, heeft betrekking op de aankoop van levensmiddelen in 2015.

Negen percelen op vijftien werden toegewezen. De overige percelen zullen pas worden toegewezen nadat de extra kredieten, die in het kader van de begrotingscontrole 2015 werden toegekend, beschikbaar zijn.

De levensmiddelen die door het FEAD worden aangekocht, worden gratis ter beschikking gesteld van de voedselbanken, OCMW's en partnerorganisaties die ze gratis verdelen aan de meest behoeftigen in België. Meer dan de helft van de levensmiddelen die verdeeld werden door de voedselbanken komt uit het Europese voedselhulpprogramma. In 2014 hebben niet minder dan 130.000 mensen een beroep gedaan op de voedselbanken.