12 jun 2009 10:56

Fortis

Toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde verrichtingen voor de redding van Fortis Bank nv

Toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde verrichtingen voor de redding van Fortis Bank nv

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een staatswaarborg toekent voor bepaalde vorderingen en verliezen geleden door Fortis Bank nv.

Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders wijzigt het koninklijk besluit van 14 april 2009 dat een staatswaarborg voor bepaalde verrichtingen toekent. Naar aanleiding van de besprekingen van de uitvoering van het memorandum of understanding met BNP Paribas was een technische actualisering van het besluit nodig:

  • De portefeuille 'IN' (gestructureerde producten die niet zijn overgedragen aan Royal Park Investments nv) werd niet enkel door Fortis Bank gehouden maar ook door een aantal dochtervennootschappen.
  • De financiering van Royal Park Investments nv zal gebeuren via een commercial paper programme. De intresten zullen dus de vorm van een disconto op de uitgifteprijs aannemen en de waarborg de vorm van een eenzijdige verbintenis. De eventuele resterende verliezen zullen worden weggewerkt door eerst de gewaarborgde lening van Fortis Bank over te dragen aan de staat.
  • De waarborg van de relative performance note zal eerder een borg dan een waarborg op eerste verzoek zijn.