23 dec 2008 17:18

Frank De Winne en Sabine Laruelle in Redu

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Vandaag hebben minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle en astronaut Frank De Winne de pers ontmoet in het Euro Space Center van Redu in de provincie Luxemburg.

Minister Laruelle gaf er toelichting over de belangrijke beslissingen voor België, die eind november in het kader van de ESA-ministerraad in Den Haag werden genomen. Daarbij droegen de ESA-lidstaten samen 9,94 miljard euro bij.

De komende vijf jaar zal België elk jaar 193 miljoen euro in de Europese ruimtevaart investeren. Dat is een verhoging van 20% in vergelijking met de periode 2000-2008. Dankzij die investering wordt België de op vier na grootste geldschieter van de ESA.

De volgende vijf zal België 947 miljoen euro aan de ruimtevaart besteden. Meer dan 470 miljoen daarvan zal naar nieuwe programma’s gaan.

Minister Laruelle wilde dat België deelnam aan de financiering van 300 miljoen euro om de werkingskosten van het internationaal ruimtestation ISS te dekken. Ons land trok dus 48,9 miljoen euro uit in plaats van de oorspronkelijk geplande 44,8 miljoen euro voor de uitbouw van het ISS.

Deze Belgische betrokkenheid ligt volledig in de lijn van de steun die ons land aan Frank De Winne geeft in het kader van zijn missie aan boord van het ISS vanaf mei 2009.

Minister Laruelle spreekt haar bewondering uit voor het werk van astronaut De Winne. Ze feliciteert hem ook voor zijn aanstelling als gezagvoerder van het ISS tijdens de laatste twee maanden van zijn missie. Frank De Winne zal zo de eerste Europese commandant van het ruimtestation worden.

Frank De Winne is voor België een uitzonderlijk uithangbord, zowel voor onderzoekers als ondernemingen. Hij kan ook jongeren warm maken om met een wetenschappelijke studie te beginnen.