27 apr 2015 14:08

FRDO FINANCIERT REPORTAGE OVER KLIMAATNEUTRALE STEDEN

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)  reikt elk jaar een Persprijs uit aan artikelen of reportages die blijk geven van een duurzame visie.  Vandaag  lanceert de FRDO een bijkomend initiatief om duurzame berichtgeving in de media te promoten:  de financiering van een videoreportage  over klimaatneutrale steden.

De raad koos dit thema omdat de klimaatproblematiek hoog op de agenda staat met de cruciale top van Parijs dit najaar, en omdat het lokale niveau (steden en gemeenten) een belangrijke rol speelt bij een beleid om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
De reportage heeft een duur van minstens 40 minuten, en is origineel in het Nederlands of Frans gedraaid met ondertiteling in de andere landstaal. Het dient te gaan om een origineel initiatief, dit wil zeggen geen bestaande of reeds voor een TV-zender geprogrammeerde uitzending. De reportage dient ten laatste op 1 december 2015 klaar te zijn. Hij zal wellicht voor het eerst vertoond worden (geheel of gedeeltelijk) tijdens een side event van de COP in Parijs eind december, en nadien ter gelegenheid van de FRDO-Persprijs begin 2016.
Journalisten die een dergelijke reportage willen realiseren, dienen een offerte in te sturen ten laatste op 1 juni 2015. Het bestek kan u opvragen bij de raad (fabrice.dehoux@frdo.be)  of consulteren op de site van de openbare aanbestedingen: www.publicprocurement.be.  Op 11 mei organiseert de raad ook een informatiesessie in zijn kantoren te Brussel om de opdracht te verduidelijken.