29 okt 2021 21:09

F.R.V.: afwijking van de wet betreffende de bevordering van de genderdiversiteit in organen met adviserende bevoegdheid

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz en op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met het verzoek tot afwijking van de quotavoorwaarde ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de Federale Raad voor Verpleegkunde (F.R.V). 

De F.R.V. bestaat uit 28 leden benoemd op voordracht van organisaties van verpleegkundigen en zes leden benoemd op voordracht van artsenorganisaties. De vraag tot afwijking wordt ingediend naar aanleiding van de vernieuwing van de leden van de Raad. In het algemeen wordt door de ingediende kandidaturen globaal voldaan aan de quotavereiste, maar niet in de groep van de artsen (negen mannen en drie vrouwen voor alle gewone en plaatsvervangende leden).

De Commissie voor de bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen verleent een gunstig advies over het verzoek tot afwijking van de quotavoorwaarde voor het F.R.V. voor een periode van één jaar. Ondertussen werkt de minister van Volksgezondheid in overleg met de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, verder aan het actieplan om het aantal vrouwelijke leden van het F.R.V en meer specifiek in de groep van de artsen te verhogen.