11 apr 2008 16:51

Functie van directeur bij de Federale politie

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de functie van directeur bij de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de Federale politie

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de functie van directeur bij de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de Federale politie

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt volgens welke de leden van het administratief en logistiek kader in aanmerking kunnen komen voor het ambt van directeur bij de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de Federale politie.

Het ontwerp dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde, schrijft voor dat de personeelsleden die benoemd zijn in een gemene of bijzondere graad van niveau A en ten minste klasse A2 zich kandidaat kunnen stellen voor de betrekking van directeur. Dat voorschrift geldt enkel in afwachting van de definitieve toepassing van de weging van de functies van niveau A. Als die wegingsoperatie binnen de Federale politie volledig is afgehandeld voor de finalisering van dit besluit, dan heeft dit ontwerp geen  voorwerp meer.

Het ontwerp werd besproken in het onderhandelingscomité voor de politiediensten en voorgelegd aan de Adviesraad van burgemeesters.