30 mrt 2007 17:00

Fundamenteel onderzoek

Bevordering van jobcreatie in het fundamenteel onderzoek

Bevordering van jobcreatie in het fundamenteel onderzoek

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat een maatregel uit de programmawet uitvoert. (art 189 programmawet van 27 december 2006) Die kent jaarlijks 31 miljoen euro toe aan het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek en het Fonds de la recherche scientifique als ondersteuning van jobcreatie in de sector van het fundamenteel onderzoek. Dat geld moet besteed worden aan bijkomende doctoraats- of postdoctoraatsmandaten in het fundamenteel onderzoek. In 2007 worden de bedragen driemaandelijks aan de fondsen gestort.