17 jul 2009 11:53

GALILEO

Oprichting van een interministeriêle coördinatiegroep voor GALILEO

Oprichting van een interministeriêle coördinatiegroep voor GALILEO

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle beslist om een interministeriële coördinatiegroep voor GALILEO, het civiele mondiale satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite), 
op te richten. De coördinatiegroep die wordt voorgezeten door de minister van Wetenschapsbeleid of haar vertegenwoordiger zal voor de coherentie van de acties op nationaal vlak instaan, de internationale acties voorbereiden en de politieke, industriële en administratieve aspecten coördineren.

De coördinatiegroep bestaat uit een vertegenwoordiger van alle betrokken federale ministers, de minister-presidenten van de deelgebieden en alle betrokken overheidsdiensten.