11 jul 2008 11:25

Galileo

Samenwerkingsovereenkomst met Marokko voor Galileo

Samenwerkingsovereenkomst met Marokko voor Galileo

De ministeraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satelietnavigatiesysteem tussen de Europese gemeenschap en Marokko. 

Het programma GALILEO heeft verscheidene landen ertoe aangezet om de afsluiting van een samenwerkingsovereenkomst met de Europese Unie te vragen. Marokko, een van die landen, heeft in maart 2000 een associatieovereenkomst gesloten met de Europese Gemeenschap.

Marokko heeft in augustus 2008 officieel belangstelling getoond. De Europese Commissie heeft op grond van een onderhandelingsmandaat die de Raad haar in april 2005 toekende op 8 november 2005 een akkoord geparafeerd met de Marokkaanse autoriteiten.

De Europese Commissie stelt de Raad voor de ondertekening toe te staan van de samenwerkingsovereenkomst met de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, en het Koninkrijk Marokko.

In verschillende entiteiten beschikt Marokko over knowhow op het gebied van ruimtetechnologie en -toepassingen. Het land wenst enerzijds de werkzaamheden van die verschillende entiteiten samen te voegen met de oprichting van een gemeenschappelijke belangengroepering en anderzijds meer gebruik te maken van de radionavigatie via satelliet op zijn grondgebied en in de omliggende regio's (westelijk deel van de Middellandse Zee en West-Afrika), met aandacht voor specifieke zonegerelateerde toepassingen.

De eerste contacten betreffende een deelname van Marokko aan het programma GALILEO werden op 24 maart 2004 gelegd tijdens een ontmoeting tussen de Marokkaanse minister van Uitrusting en Transport en de directeur-generaal voor Energie en Transport bij de Europese Commissie.

Op 9 augustus 2004 heeft de Marokkaanse minister van Uitrusting en Transport de directeur-generaal voor Energie en Transport bij de Europese Commissie een brief bezorgd waarin hij de wens van zijn land uitdrukt om volwaardig partner te worden in het project GALILEO, door aan te sluiten op de gemeenschappelijke onderneming GALILEO.

Op 6 oktober 2004 werd vergaderd met een delegatie onder leiding van de Marokkaanse minister van Uitrusting en Transport en samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken Marokkaanse ministeries. De bedoeling was de regels vast te leggen voor de samenwerking tussen Marokko en de Europese Gemeenschap in het kader van een tussen beide partijen af te sluiten overeenkomst.

Op 13 oktober heeft de minister een tweede brief geschreven aan de directeur-generaal waarin hem de wens van Marokko wordt bevestigd om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Europese Gemeenschap betreffende het civiele radionavigatiesysteem via satelliet.

De Overeenkomst werd uiteindelijk op 12 december 2006 gesloten.

Het samenwerkingsscenario met Marokko dat tijdens voorafgaande gesprekken werd voorbereid, zou voorzien in multilaterale, industriële en wetenschappelijke samenwerking, in het bijzonder op het gebied van de toepassingen inzake standaardisering, controle van de regionale integriteit en financiële investeringen in GALILEO.

Sinds verscheidene jaren onderhouden Marokkaanse en Europese bedrijven banden op het gebied van industriële samenwerking inzake ruimtevaart. De basis om de samenwerking op dat extra belangrijk gebied voor beide partijen uit te breiden is dus stevig. Van die overeenkomst zou gebruik moeten worden gemaakt om die belangen veilig te stellen en te ondersteunen en te zoeken naar de manier om de samenwerking tussen bedrijven uit beide partijen op te voeren.