17 dec 2009 14:41

Gasvervoer

Berekening van de tarifering voor het vervoer van hogedrukaardgas

Berekening van de tarifering voor het vervoer van hogedrukaardgas

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de tarifering van het vervoer van hogedrukaardgas aanpast (*). Het voorstel van minister van Energie Paul Magnette omvat ook technische wijzigingen die het akkoord tussen Fluxys en de regulator uitvoeren. 

(*) tot wijziging van het kb van 8 juni 2007 betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes en procedures inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.