06 mrt 2009 16:52

GATS

Algemene overeenkomst inzake de handel in diensten (General Agreement on Trade in Services)

Algemene overeenkomst inzake de handel in diensten (General Agreement on Trade in Services)

De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de akkoorden die in het kader van artikel XXI van de algemene overeenkomst inzake de handel in diensten (de GATS - General Agreement on Trade in Services) werden gesloten (*). Ze behandelen de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie.  

De zeventien akkoorden die op 26 juli 2006 werden getekend, zijn het gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie. Bepaalde specifieke verbintenissen van de Europese Gemeenschappen en van de nieuwe lidstaten moesten worden gewijzigd of ingetrokken, zodat de beperkingen in de lijst van specifieke verbintenissen die de Europese Gemeenschap is aangegaan op grond van de GATS (in het kader van de Wereldhandelsorganisatie - WHO) ook van toepassing zijn op de nieuwe lidstaten. Er werden onderhandelingen gevoerd over compensaties met de andere leden van de WHO. De Europese Unie kan nu in de WHO verderwerken met een geconsolideerde lijst van verbintenissen over diensten.

(*) akkoorden met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten.