04 jun 2010 19:16

GAZA

Actie van Israel tegen de humanitaire vloot voor de vrede met bestemming Gaza

Actie van Israel tegen de humanitaire vloot voor de vrede met bestemming Gaza

Na een discussie in de ministerraad over de tragedie voor de kust van Gaza houdt de eerste minister eraan de positie van België te verduidelijken over het vraagstuk van het internationale onderzoek naar de actie die Israel heeft  ondernomen tegen de humanitaire vloot voor de vrede met bestemming Gaza.

 


In de eerste plaats heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere in een eerste reactie op maandag 31 mei zijn verontwaardiging uitgesproken over de Israëlische militaire operatie en over het gebruik van disproportioneel machtsvertoon.  Hij heeft dezelfde dag aan de ambassadeur van Israel in Brussel gevraagd om uitleg te verstrekken. Hij heeft ook van meet af aan gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de feiten.

 

De minister van Buitenlandse Zaken heeft onmiddellijk zijn steun uitgesproken voor de bijeenroeping van het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Unie en onze ambassadeur de opdracht gegeven om het voorstel van een internationaal onderzoek naar de feiten te laten opnemen in de verklaring van mevrouw Ashton, de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands- en Veiligheidsbeleid, in naam van de Europese Unie.

 

België sluit zich aan bij de verklaring van de VN-veiligheidsraad die oproept tot een snel, onpartijdig, geloofwaardig en transparant onderzoek volgens de internationale normen.

 

Ten slotte heeft België in zijn nationale verklaring, naar aanleiding van de stemming in de Mensenrechtenraad in Genève over de actie van Israel, duidelijk zijn steun uitgesproken voor een internationaal onderzoek en eraan toegevoegd dat het onderzoek zelf belangrijker is dan een lange discussie over de modaliteiten ervan.  België betreurt dat het niet mogelijk is gebleken om rond deze aangelegenheid tot een consensus te komen binnen de Mensenrechtenraad en evenmin onder de EU-leden van de Mensenrechtenraad. Niettegenstaande onze diplomatieke inspanningen om tot die eensgezindheid te komen, om de impact van de vraag naar een onderzoek te vergroten, zag België zich genoodzaakt om zich samen met de meeste EU-partners te onthouden.