23 jun 2006 17:00

Gdnet

Gunning van een overheidsopdracht voor de upgrading en het onderhoud van het Gdnet-systeem van de federale politie

Gunning van een overheidsopdracht voor de upgrading en het onderhoud van het Gdnet-systeem van de federale politie

Op voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael verleende de ministerraad toelating om een overheidsopdracht voor diensten te gunnen voor de upgrading en het onderhoud van het Gdnet-systeem ten behoeve van de federale politie. De Gdnet-toepassing is een geheel van hardware en software waardoor de politiediensten de verschillende gecentraliseerde informaticasystemen die ze beheert of niet gedecentraliseerd kan gebruiken. Dit project wijst een nieuwe open overheidsopdracht over meerdere jaren (2007 - 2008 - 2009) toe aan de firma HP-Compaq, om de hardware te upgraden en die af te stemmen op de groeiende behoeften van de verschillende politiediensten.