03 sep 2010 11:52

GDnet

Overheidsopdracht voor het onderhoud van het systeem GDnet van de federale politie

Overheidsopdracht voor het onderhoud van het systeem GDnet van de federale politie

Op voorstel van mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken, heeft de ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan de start van een overheidsopdracht voor het onderhoud, de aankoop of vervangingen van materiaal en software van het GDnet systeem, ten voordele van de federale politie, met de firma Hewlett-Packard Belgium. 

De toepassing GDnet laat de politiediensten toe om op een gedecentraliseerde manier gebruik te maken van de verschillende gecentraliseerde informaticasystemen die al dan niet door de politie worden beheerd (nationale criminele gegevensbank, rijksregister, fototheek, wegeninformatie, ...).