14 jan 2015 12:12

Geblokkeerd Braziliaans hout mag weer worden verhandeld

De FOD Volksgezondheid geeft toestemming voor het op de markt brengen van de loten hout die geblokkeerd zijn in de haven van Antwerpen. Het gaat om ipé-hout uit het Amazonegebied, ingevoerd via Rotterdam en bestemd voor Belgische importeurs. Sinds oktober 2014 waren verschillende containers geblokkeerd in afwachting van de resultaten van een uitgebreid onderzoek dat gezamenlijk werd uitgevoerd door de Braziliaanse, Belgische (douane, FOD Buitenlandse Zaken en FOD Volksgezondheid ) en Europese overheden. Dit onderzoek wijst uit dat het hout wel degelijk legaal is.


Het Directoraat-Generaal (DG) Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor de toepassing van en de controle op de EU-houtverordening. Nadat  een aantal ngo’s twijfels hadden geuit over de legaliteit van het Braziliaanse hout, had het DG tijdelijk de gewraakte loten geblokkeerd en de Braziliaanse autoriteiten gecontacteerd. Het DG nam ook contact op met de Belgische importeurs om na te gaan of zij beschikten over informatie en geloofwaardige bewijzen in verband met de legale herkomst van dit hout. Het ‘zorgvuldigheidssysteem” (due diligence), opgelegd door de verordening, verplicht de Europese marktdeelnemers om de nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat ze illegaal hout zouden verhandelen in de EU.


Brazilië heeft gedetailleerde informatie bezorgd over deze houtexport en over de maatregelen die in het kader van hun controlesysteem werden genomen. Deze informatie bevestigt dat het hout dat sinds oktober 2014 geblokkeerd is in de Antwerpse haven wel degelijk legaal werd gewonnen. 

  
De door België gevraagde opheldering heeft de Braziliaanse overheid ertoe aangezet om het uitvoerende bedrijf te bestraffen. Andere loten hout die werden gecontroleerd tijdens het onderzoek bleken wel illegaal te zijn. De Belgische firma’s die hout invoerden van dit bedrijf hadden hun contract met deze exporteur al  verbroken om zo het risico uit te sluiten dat ze illegaal hout op de markt brengen. 


Minister van Leefmilieu Marghem verklaart : « België is vastbesloten om mee te werken en om de nodige maatregelen te treffen om de illegale bevoorradingsketens te ontmantelen. We prijzen ons gelukkig met de samenwerking met Brazilië en met de andere Europese Lidstaten in deze zaak. We willen ook een duidelijk signaal sturen naar de bedrijven uit de sector: de Belgische overheid werkt op een constructieve manier met hen samen om het zorgvuldigheidssysteem toe te passen en we zullen niet aarzelen om de nodige maatregelen te nemen wanneer er twijfels bestaan over de legaliteit van houtproducten ».


Wilt  u meer weten over de EU-houtverordening (EUTR), raadpleeg dan www.milieu.belgie.be Commercialisering van producten / Hout en houtproducten /Op de markt brengen van hout . 


Contact
Sven Heyndrickx, woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473 83 64 90