14 apr 2023 15:44

Gebruik van de 3410-3430 MHz-band voor openbare mobiele netwerken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft het frequentieblok 3410-3430 MHz te kunnen toewijzen aan openbare mobiele netwerken.

Het koninklijk besluit van 28 november 2021 betreffende radiotoegang in de frequentieband 3400-3800 MHz voorziet in de toewijzing van de frequentieblokken 3410- 3430 MHz en 3430-3450 MHz, alsook van 35 generieke blokken van 10 MHz tussen 3450 en 3800 MHz, via een veiling. Deze veiling ging door vorig jaar, maar het blok 3410-3430 MHz bleef onverkocht.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het koninklijk besluit van 28 november 2021 te wijzigen zodat operatoren een bod kunnen uitbrengen op het frequentieblok 3410-3430 MHz. De voorgestelde wijzigingen zijn:

  • de opheffing van de reservatie van het blok 3410-3430 MHz
  • de verdeling van het blok 3410-3430 MHz4 in 2 percelen van 10 MHz
  • de verhoging van de spectrum cap naar 120 MHz4 indien er bij de oproep een gebrek aan kandidaten is

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radioomroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.