30 mrt 2007 17:00

Gebruik van hormonen in veehouderij

Verslag van de interdepartementale coördinatiecel over de controle op voedselveiligheid

Verslag van de interdepartementale coördinatiecel over de controle op voedselveiligheid

De ministerraad nam kennis van het verslag dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en minister van Justitie Laurette Onkelinx voorstelden over de interdepartementale coördinatiecel voor de controle op voedselveiligheid. Het verslag geeft informatie over de opvolging van de aanbevelingen van het conclaaf van Ittre in juni 2004 dat verboden groeipromotoren en bijverschijnselen behandelde. Het rapport behandelt de voornaamste kwesties: de fabricage en distributie van verboden stoffen, het toezicht op de productieketen door de openbare diensten, de evaluatie van wetenschappelijke kwesties, de internationale samenwerking, de opsporing en de vervolging.