11 jul 2008 11:25

Gecombineerd goederenvervoer per spoor

Verlenging van de steunregeling voor het gecombineerd goederenvervoer per spoor

Verlenging van de steunregeling voor het gecombineerd goederenvervoer per spoor

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het kb van 30 december 2005 betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer wijzigt. Het voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe verlengt het bestaande stelsel voor 2005-2007 tot 31 december 2008 in afwachting van de ontwikkeling van een nieuw stelsel voor 2009-2012.

De steunregeling heeft als doel het gecombineerd spoorvervoer in België op binnenlandse trajecten van meer dan 50 km te ontwikkelen en het vervoersvolume over een periode van drie jaar met 20% op te voeren. De steun bestaat uit een premie per vervoerde eenheid in functie van de afstand en een forfait voor de vaste vervoerskosten, waaronder de overslag.