15 sep 2016 13:49

Gedragscode voor het testen van autonome voertuigen op de openbare weg

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met het ontwerp van gedragscode voor het testen van geautomatiseerde voertuigen op de openbare wegen.

Een werkgroep, opgericht met de gewestelijke overheidsdiensten, de sectorfederaties Agoria en Febiac en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, werkte een gedragscode uit voor het testen van autonome voertuigen op de openbare weg. De gedragscode geldt voor organisaties die testen willen uitvoeren met technologieën voor rijhulpsystemen en gedeeltelijk of zelfs volledig geautomatiseerde voertuigen op de openbare weg of op andere openbare plaatsen in België. De gedragscode is bestemd voor de volgende toepassingen:

  • het testen van rijhulpsystemen en gedeeltelijk of zelfs volledig geautomatiseerde voertuigtechnologieën op de openbare weg of op andere openbare plaatsen in België
  • het testen van een breed scala aan voertuigen van kleinere geautomatiseerde pods en shuttles tot de traditionelere wegvoertuigen zoals auto's, bestelwagens, bussen of vrachtwagens

Om testen op de openbare weg of op andere openbare plaatsen te kunnen uitvoeren, moet een aanvraagformulier (beschikbaar bij de FOD Mobiliteit en Vervoer) worden ingevuld. Daarnaast is een gewestelijke toelating nodig omwille van het gebruik van de infrastructuur. Het testen op de openbare weg vereist steeds de aanwezigheid van een testrijder, behalve op andere openbare plaatsen dan de openbare weg (en privéterreinen toegankelijk voor het publiek) en voor zover het voertuig de snelheid van 30 km/u niet overschrijdt. In dergelijke gevallen is minimaal een testoperator vereist: een persoon die toezicht houdt op het testen van een geautomatiseerd voertuig, maar die zich daarbij niet noodzakelijk in het voertuig hoeft te bevinden.