25 mei 2020 14:39

Geen uitgifte van Staatsbons op 4 juni 2020

Het Federaal Agentschap van de Schuld heeft in zijn aangepast financieringsplan van 17 april 2020 de uitgifte van Staatsbons voor een bedrag van 500 miljoen euro voorzien in de loop van 2020, op een totaal van 45,35 miljard euro aan uitgiften. Met een 10-jaarsrente van 0,03% en negatieve rentes voor duurtijden korter dan 10 jaar is er echter opnieuw onvoldoende vraag naar Staatsbons, en het Agentschap heeft dan ook beslist om de voorziene uitgifte op 4 juni 2020 te schrappen. Het Agentschap heeft via zijn andere instrumenten dit jaar al 31,180 miljard euro uitgegeven, wat overeenkomt met 68,75% van de aangepaste doelstelling voor 2020. De gemiddelde rente van deze uitgiften beliep 0,19%.